Nhồi bông Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Mệt mỏi của cha mẹ bạn không muốn mua cho bạn những món đồ chơi mà bạn muốn? Đây cũng là cơ hội để bạn tạo riêng của bạn! Trang trí đồ chơi thời thơ ấu yêu thích của bạn với các bản vá lỗi và màu sắc khác nhau.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

KidsDecorateGirlsPlushie