Plushie משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

נמאס ההורים שלך לא רוצה לקנות לך את הצעצוע אתה רוצה? גם כאן היא ההזדמנות שלך ליצור משלך! מקשטים צעצוע הילדות האהוב עליך עם כתמים וצבעים שונים.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

KidsDecorateGirlsPlushie