Plushie بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

خسته از پدر و مادر خود را که مایل نیست به شما خرید اسباب بازی شما می خواهید؟ خوب در اینجا شانس خود را برای خود را ایجاد کنید! تزئین اسباب بازی دوران کودکی علاقه خود را با تکه های و رنگ های مختلف.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

KidsDecorateGirlsPlushie