Xin Dừng Chạy Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   82 80% with 10 votes

Tiếp tục chạy, nhảy qua những trở ngại, bắn kẻ thù của bạn, tiếp tục chạy về phía trước không ngừng. Hãy để 'kinh nghiệm tốc độ mạnh mẽ và lực của cuộc chiến tranh do tiếp tục chạy!

Điều khiển:
Click chuột để bắn. W để nhảy, S cuộn lại, P để tạm dừng. Mua nâng cấp trang thiết bị sau khi bạn nhập vào cấp độ tiếp theo.

ShootingActionObstacleRunningSuper HeroPleaseStop