لطفا توقف در حال اجرا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   82 80% with 10 votes

نگه دارید در حال اجرا، پرش را بیش از موانع، ساقه دشمنان خود را، نگه داشتن در حال اجرا رو به جلو بی وقفه. اجازه دهید تجربه 'سرعت قدرتمند و نیروی جنگ با نگه داشتن در حال اجرا است!

کنترل بازی:
کلیک ماوس به ساقه. W به پرش، S به رول بر، P به توقف. خرید ارتقاء تجهیزات پس از شما را به سطح بعدی را وارد کنید.

ShootingActionObstacleRunningSuper HeroPleaseStop