دکوراسیون پخش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

حیوانات، خانه ها، گیاهان و گل است که شما می خواهم که در playland را انتخاب کنید.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

AnimalDecorateFlowerPlaytimeDecoration