جراحی پلاستیک برای پاها بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   195 79.17% with 24 votes

بریتنی به کمک شما نیاز دارد. پاهای او را نگاه بسیار بد است، او تا به مشکلات سلامتی. او را خوشحال دوباره و بهبود مهارت های پلاستیکی خود را عمل جراحی. کنترل: استفاده از موس خود را به بازی.

کنترل بازی:
در بازی

Girl Surgery Plastic Legs