Pixelshocks Tower Quốc phòng 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Pixelshocks Tower Quốc phòng trả về trong phần thứ hai của mình với hơn creep, bản đồ và chế độ chơi mới! Cốt lõi của trò chơi vẫn giữ nguyên Ngăn chặn việc thông qua creep bằng cách xây dựng tòa tháp để ngăn chặn chúng!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

SkillPixelshocksTowerDefence