دزدان دریایی حباب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   113 78.57% with 14 votes

آیا شما تا به حال تبدیل شدن به یک دزد دریایی واقعی خواب و بسیاری از ماجراهای؟ در این بازی شما به ارمغان می آورد فرصت به یک طعم و مزه عکاسی. مراقبت از کشتی خود را با از بین بردن تمام حباب. از آن لذت ببرید! Arrgh!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

ShootingBubblesMatching Android Pirates