Pina Pony Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   30 100% with 3 votes

Thực hiện việc này kẹo đói Pinata ngựa trên một Spree ngọt ngào!

Điều khiển:
Trái / phải - di chuyển. Spacebar - nhảy. HOẶC chuột - di chuyển / nhảy.

ObstacleCollecting AnimalHorseDefaultPinaPony