סרסור סקוטר המים שלי משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   104 71.43% with 14 votes

צור סקי המטוס משלך ולאחר מכן לקחת אותו לסיבוב.

בקרות משחק:
לחץ על קצות ברגים כדי לגלול בין האפשרויות לסקי סילון זה. כאשר אתה מוכן, לחץ על הבא ולבחור מיקום כדי לקחת אותו לסיבוב.

DecoratePimpWaterScooter