Pimp Jeep của tôi Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   54 55.56% with 9 votes

Thiết kế xe jeep yêu thích của bạn và sau đó mang nó cho đi xe! Bấm vào wrenches để xem các tùy chọn Jeep khác nhau. Click lên hoặc xuống để nâng cao và thấp hơn chiếc xe. Khi bạn 'lại thực hiện, bấm tiếp để chọn cảnh quan của sự lựa chọn của bạn cho chuyến đi của bạn.

Điều khiển:
Mũi tên lên tăng tốc.
Mũi tên xuống đảo ngược.

DecoratePimpJeep