Pimp My Avatar Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   40 100% with 4 votes

Một người tạo ra khuôn mặt mạnh mẽ: tấn của các lớp để cho phép bạn xây dựng khuôn mặt của bạn hoặc bất kỳ con quái vật niềm vui của sự lựa chọn của bạn! Xử lý màu sắc, đôi mắt, hình dạng khuôn mặt, miệng, noze, xoay bất kỳ phần nào và thay đổi kích thước từng chi tiết.

Điều khiển:
Trong trò chơi

Monster Pimp Avatar