Lợn Thám Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   164 80% with 20 votes

Nhấp vào xung quanh mỗi cảnh mới. Bấm vào ký tự cho gợi ý về những gì để bấm vào để tiến bộ.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleAdventureDetective Animal