Trường pico Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   41 80% with 5 votes

Xem ra, Pico, các weirdo của lớp đã đi điên với một khẩu súng máy cô là đi từ phòng này sang phòng giết chết tất cả mọi người, nó là vào bạn để ngăn cô lại.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

ActionPicoSchool