Pico Blast Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Kiểm soát của Pico, được thông báo về nhiệm vụ của bạn và đi chăm sóc của doanh nghiệp tại sân đào tạo! Theres một hoặc hai bất ngờ trong đó.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

ActionPicoBlast