ระเบิด Pico เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   00

ใช้การควบคุมของ Pico รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจของคุณและไปดูแลธุรกิจที่ลานรถไฟ! เอาใจใส่หรือสองแปลกใจในการมี

ตัวควบคุมเกม:
ใช้เมาส์เพื่อโต้ตอบ

ActionPicoBlast