Pick Up và thả Tắt Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   14 20% with 5 votes

Một cái gì đó không phải là ngay tại trạm trung chuyển. Người lao động làm cho các lỗi và các lô hàng bị trì hoãn. Vì vậy, bạn quyết định kiểm tra việc nhận và thả ra trạm để tìm những gì là sai. Hãy xem trước và sau khi hình ảnh để tìm sự khác biệt. Những khác biệt này có thể giữ đầu mối trong việc giúp bạn tìm ra những gì đang xảy ra ở đây.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

DifferenceAndroid PickDrop