انتخاب و نفر برای حفاری بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   85 61.54% with 13 votes

ابزار معدن را جمع آوری و استفاده از آنها برای روشن شدن راه خود را در این پلت فرم بازی پازل اعتیاد آور است. صعود نردبان، اجتناب از دشمنان و حفاری راه خود را به پیروزی.

کنترل بازی:
با استفاده از کلیدهای جهت دار برای کنترل شخصیت خود را.

Skill Logic PuzzlePick