کلنگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   50 100% with 5 votes

قهرمان صورتی ما بازگشته است برای ماجراهای جدید. جمع آوری تمام سکه ها، یادگیری مهارت های جدید و برنده شدن در این بازی ها.

کنترل بازی:
با استفاده از صفحه کلید برای بازی.

Skill Platform Physics Logic Adventure PuzzlePick