عکس ترش - spongebob در Squarepants بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   209 68.97% with 29 votes

حل تمام قطعه عکس در موقعیت دقیق.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleTartSpongebobSquarepants