Pic Tart - Hulk Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   122 85.71% with 14 votes

Sửa chữa tất cả các phần của hình ảnh ở vị trí chính xác

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleTartHulk