Pheus و مر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

جک و اسپایک سگ خود را در یک advanture دشوار در جهان عجیب و غریب رفت. کمک به آنها را به کردن با آن را دریافت کنید! بهتر است اگر با یک دوست از شما بازی

کنترل بازی:

جک پسر - WASD
سگ سنبله به - کلید های arrow

PuzzleObstacleJumpingPheus