Phantom Sniper Demo Ch.1 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   33 50% with 6 votes

Đây chỉ là một bản demo của trò chơi bắn tỉa và không nhiều trong nó, chỉ cần một chút để xem những gì bạn nghĩ và hy vọng bạn thích nó.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để chơi trò chơi.

ShootingActionStickBloodSniperPhantomDemoCh-1