پت حزب دختر بازی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   5118 73.91% with 69 votes

بالا بردن ژله حیوان خانگی در شهر، تزئین خانه خود و بازی با حیوانات خانگی دیگر.

کنترل بازی:
در بازی ها

GirlPet Party