رمز و راز شخصی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

راهنما کریگ و لیلی هم باز کردن برخی از رمز و راز ها و قرار داده و از یک لمس شخصی بر روی PI خود BIZ!

یافتن تمام اشیاء پنهان در هر صحنه به تماشای به داستان گشوده. نگه دارید یک چشم به کردن به برای بزرگنمایی عینک-شما 'خواهید نکات های اضافی دریافت کنید!


کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleGirlDress UpAndroid GirlsPersonalMystery