Perim bảo vệ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Bảo vệ lãnh thổ của bạn chống lại xâm lược quái vật.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để chơi trò chơi.

ActionDefensePurchase Equipment UpgradesTowerMonstersPerimProtector