Hoàn thiện Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Xác định vị trí của các mục được đặt trên thực phẩm và tương tự sắp xếp các mục bằng cách đặt chúng vào thực phẩm nhất định. Ở mỗi cấp, đạt được các mục tiêu chính xác để chơi cấp độ tiếp theo. Điểm phụ thuộc vào độ chính xác của sự tương đồng và thời hạn thời gian.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

KidsGirlFoodDecoratePerfection