پرفکت مخلوط بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   62 75% with 8 votes

به یاد داشته باشید کوکتل که دستور داده شده اند، پس از آن از ترکیب صحیح آیتم را انتخاب کنید برای خدمت به نوشیدنی به مشتری قبل از اینکه آنها را ترک.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Role PlayingSimulationFruitPerfect