مدل موهای ایده آل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   44 50% with 8 votes

در سه سطح وجود دارد و هر سطح شامل سه مرحله در بازی. همه شما باید انجام دهید بهترین مدل مو را برای آنها. شما باید بالاترین نمره در هر سطح را در اسرع وقت دریافت کنید.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

Role PlayingMouse SkillGirlGroomingGirlsPerfectHairstyle