بستنی توت فرنگی سرحال بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   74 63.64% with 11 votes

می خواهم آماده بستنی توت فرنگی برای خانواده تان؟ بدون نیاز به نگرانی در مورد آن، بازی این بازی دستور رنگارنگ و انجام آن را در خانه خود را به تعجب اعضای خانواده خود را.

کنترل بازی:
این بازی تنها با ماوس ایفا کرده است.

GirlFoodCookingAndroid GirlsPeppyStrawberryCream