سرحال لباس 'S پائولا عبدل بالا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

لباس او به بالا و رقص مانند که فردایی وجود ندارد.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsGirlSeriesDress UpGirlsPeppyPaulaAbdul