جراحی Peppa خوک مغز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   76 53.85% with 13 votes

خوک Peppa یک مشکل سر که نیاز به به عنوان به سرعت به عنوان possible.He در بیمارستان مورد بررسی قرار گرفت و او آماده شدن برای surgery.Use تمام ابزار که قبل از مشکلات بزرگتر شدن در مغز او لازم را به عمل خوک Peppa حل .That به معنی تمام باکتری ها و صدمات باید تمیز و removed.Have لذت ببرید! کنترل: استفاده از موس خود را به کار گیرند خوک Peppa.

کنترل بازی:
در بازی

Animal Girl Surgery Peppa Brain Surgery