Penthouse Pool Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Một trò chơi vui nhộn trực tuyến hồ bơi mà bạn có thể chơi ba phiên bản khác nhau: 9-ball, hồ bơi thẳng và carambole! Trong 9-ball và hồ bơi thẳng, bạn phải bỏ túi tất cả các quả bóng. Cố gắng để bỏ túi tất cả các quả bóng màu đầu tiên, và màu đen 8-ball cuối cùng. Trong phiên bản chín bóng bi cai luôn luôn có để đạt thấp nhất số bóng đầu tiên. Điều này được đánh dấu bằng một vòng tròn màu trắng xung quanh. Trong các trò chơi bida carom, bi cai nên đánh hai quả bóng khác trong một shot. Vì vậy, bạn có thể thử hồ bơi khác nhau và bi-a phiên bản trong một trò chơi trực tuyến duy nhất. Tận hưởng!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

BilliardsBallMouse SkillAndroid PenthousePool