نجات پنگوئن بازی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

زمان برای نجات این پنگوئن کمی کودک! کلیک کنید به کشیدن کاشی و خط تا سه بلوک های یخ از همان رنگ.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleMatching PenguinDefaultRescueGame