Chim cánh cụt khu trục Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   72 77.78% with 9 votes

Khởi động lựu đạn ra khỏi pháo của bạn chỉ cần phải cho nổ các đối tượng vật lý và chim cánh cụt.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleShootingBombMouse SkillAnimalBirdsPenguinAndroid Destroyer