مداد پازل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   125 70.59% with 17 votes

بازی این پازل با خطوط با تکمیل این اشکال هندسی. با کلیک بر روی موس و کشیدن آن از یک نقطه زرد خود را به دیگری به منظور اتصال نقطه linesThe بنفش موقعیت را نشان می دهد که از آن شما باید ساختار شما نتیجه با توجه به تعداد خطوط شما برای اتصال شما از دست دادن بازی به عنوان مدار می شود ادامه بسته، که بدان معنی است که شما نمی توانید ادامه بیشتر کامل ساختار قبل از زمان اجرا می شود و حرکت بر روی سطوح بعدی با موفقیت کامل تمام 15 سطح را به نفع خود بازی.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Mouse SkillDrawingPencilPuzzle