بازی ضربات پنالتی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   5020 71.43% with 70 votes

در این بازی، شما نیاز به بازی ضربات پنالتی با کامپیوتر. اول، تیم خود و تیم کامپیوتر 'را انتخاب کنید، سپس تیراندازی آغاز خواهد شد. با استفاده از ماوس به نقطه را به سمت شما می خواهید به ساقه، هنگامی که به شما شلیک، ممکن است برخی از انحراف وجود دارد، بنابراین دان 'تی بیش از حد. هنگامی که شاخه های کامپیوتر، همچنین شما می توانید از ماوس را به تصمیم می گیرید که در آن دروازه بان باید پرش به استفاده کنید. پس از 5 دور، اگر هر دو تیم به ثمر رساند، سپس دور اضافه خواهد شد تا یکی از تیم به ثمر رساند بالاتر است.

کنترل بازی:
این بازی تنها با ماوس ایفا کرده است.

SportsBallSoccerAndroid PenaltyShootout-game