ادرار مشکل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   1023 30.3% with 33 votes

شما دوباره 'مست و نیاز به ادرار کردن، سعی کنید به بهترین خارج از آن!

کنترل بازی:

استفاده از کلید های چپ و راست فلش به خودتان را تحت کنترل، با فشار Spacebar برای شروع به ادرار!

BeerDrunkFunnyBizarrePeeingProblem