ParkMyCar بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

در این ماشین بازی رانندگی کار خود را به پارک اتومبیل خود را در نقطه پارکینگ به سرعت آنجا که می توانید، اما اجتناب از اتومبیل های دیگر مخرب یا دیوار است. شما باید فقط یک عمر در این بازی.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingParkingParkmycar