پارکینگ فضایی 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   151 93.75% with 16 votes

قسمت سوم از ماشین بازی محبوب فضای پارکینگ. رانندگی و پارک آن را به منطقه پارکینگ مشخص شده بدون هدف قرار دادن هر چیزی و قبل از زمان اجرا می شود خارج.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید. پارک خودرو را به منطقه مشخص شده اند.

DrivingRacingParkingSpace