پارکینگ قایق موتوری بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

شما تصمیم گرفته اند برای رفتن به ماهیگیری در قایق موتوری. البته شما نیاز به پیدا کردن یک محل که در آن پارک شده بود. اما این آسان نخواهد بود زیرا دیگر قایق های پارک شده در اطراف وجود دارد. اما شما 'دوباره یک راننده خوب و با این کار به راحتی می توانید کنار بیایید.

کنترل بازی:

کلیدهای جهت دار یا wasd به حرکت می کند.

PuzzleDrivingParkingBoatMotor