پارک بازی ماشین لیموزین من بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   2711 71.05% with 38 votes

آیا شما برش دادن به یک راننده فوق العاده؟

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingParkingLimoGame