Giấy liên doanh 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   93 75% with 12 votes

chơi một nền tảng vui / trò chơi kỹ năng. Giúp đỡ những người nước ngoài ít, hướng dẫn anh ta thông qua những cuộc phiêu lưu khác nhau

Điều khiển:

Trong trò chơi. Sử dụng chuột để chơi

PuzzleAdventureMouse SkillAdver