به مبادرت مقاله 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   93 75% with 12 votes

بازی سرگرم کننده پلت فرم / بازی مهارت. راهنما بیگانه کوچک، او را از طریق ماجراهای مختلف راهنمایی

کنترل بازی:

در این بازی. با استفاده از ماوس به بازی

PuzzleAdventureMouse SkillAdver