Tàu giấy Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   121 92.31% with 13 votes

Tránh va chạm như bạn quản lý tàu của bạn bằng cách kiểm soát hướng của họ và nếu họ dừng lại hoặc đi.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Role PlayingObstacleTrainPaper