Tàu giấy: Cấp Gói Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   123 80% with 15 votes

Trong các trò chơi câu đố Giấy Tàu: Cấp Gói đó là nhiệm vụ của bạn để đảm bảo rằng tất cả các tàu đi xe mà không có bất kỳ tai nạn. Sử dụng các khối màu đỏ hoặc màu xanh lá cây để ngăn chặn hoặc bắt đầu một chuyến tàu, sử dụng các khối màu xanh để thực hiện một chuyển đường sắt.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Role PlayingObstacleTrainPaperLevelPack