רכבת נייר: חבילת רמה משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   123 80% with 15 votes

ברכבת נייר משחק פאזל: חבילת רמה זה חובתך לוודא רכבות כל נסיעה ללא תאונות. השתמש בלוקים האדומים או ירוקים לעצור או להתחיל רכבת, השתמש בלוקים הכחולים כדי לבצע את מעבר רכבת.

בקרות משחק:
המשחק הזה הוא שיחק עם עכבר בלבד.

Role PlayingObstacleTrainPaperLevelPack