برش کاغذ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   13 25% with 4 votes

تبدیل شدن به یک هنرمند کاغذ برش و ایجاد طرح های زیبا ترین!

کنترل بازی:
انتخاب راه که می خواهید مقاله را بریزید.
رنگ یا الگوی خود را انتخاب کنید و شروع به برش! کلیک

KidsPaperCutting