Cha 's PanCakeria Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   12621 85.71% with 147 votes

Flipline là trở lại với nhưng danh hiệu Papa tuyệt vời. Thời gian này, người chơi có để giúp Papa để tạo ra và ngăn xếp bánh. Chạy pancakeria và cố gắng để đạt được mục tiêu hàng ngày. Tất nhiên các nâng cấp khác nhau có sẵn một lần nữa, cho phép người chơi nâng cấp các nhà hàng với những bổ sung thú vị.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Food Cooking Food Serving Management Cake AndroidPapa-sPancakeria